För varje tjänst som ska tillsättas, genomgås en kort process innan tjänsten annonseras effektivt på LinkedIn. Processen brukar se ut ungefär så här:

1

LinkedInannonsering.se tar del av tjänstebeskrivningen och särskilda önskemål kring marknadsföringen av denna.

2

Er kontaktperson på LinkedInannonsering.se återkommer med länk till den publicerade jobbannonsen. När denna är godkänd påbörjas nästa steg.

3

Er kontaktperson tar fram utkast på en anpassad banner, tillsammans med er grafiska profil och typsnitt. Efter godkännande riktas denna ut mot relevanta användare på LinkedIn.

Lägg upp jobbannons

Kontakta oss!

Sponsrat inlägg med anpassad banner

Genom detta annonsformat uppnår man maximalt genomslag för budskapet.

Effekten av detta är att Kunds inlägg kommer ”tryckas ut” i målgruppens flöde, och kommer därför mottas som ett inlägg som någon i deras kontaktnät publicerat. Man har också mer utrymme och möjlighet att använda mer text och bild än vid de andra formaten.